Låt våra rådgivare visa vägen till fler och större affärer

Chamber Group bistår med skräddarsydda lösningar från Sveriges mest meriterade industriella rådgivare och interim managers.

 • Anders Petersson

  ”Att som framgångsrik företagsledare driva tillväxt och lönsamhet kräver att man omger sig med rätt medarbetare och rådgivare”

  Anders Petersson, ordf. Hilding Anders
 • Thommy Nilsson

  ”Mångårig erfarenhet som företagsledare inom retail och konsumentprodukter har givit mig en stor respekt för den lyhördhet och den kunskap som behövs för att anpassa verksamheten till de snabba förändringar som sker med kunder och marknader”

  Thommy Nilsson, ordf. Oscar Jacobsson
 • Lennart Holm

  ”Den stenhårda internationella konkurrensen kräver en öppenhet mot att ta in extern kunskap och rådgivare.”

  Lennart Holm, Ordförande Billerud Korsnäs
 • Ljubo Mrnjavac

  ”Tidigt insåg jag den enorma resurs som fanns hos entreprenörer med utländsk bakgrund och de möjligheter som kan skapas genom att koppla ihop dessa med erfarna företagsledare”

  Ljubo Mrnjavac, VD Rosengård Invest, Grundare Pölsemannen
 • Bengt Engström

  ”Vägen till framgång som företagsledare inom internationella företag är att omge sig med rätt personer och rådgivare”

  Bengt Engström, ordf. PartnerTech, fd. VD Fujitsu, Europachef Whirlpool
 • Marianne Dicander Alexandersson

  ”Alla framgångsrika företagsledare inser värdet av duktiga medarbetare och behovet av att från tid till annan ta in extern expertis för att utveckla verksamheten.”

  Marianne Dicander Alexandersson, fd VD 6:e AP-fonden, vVD Apoteket
 • Thomas Körmendi

  ”Min fasta övertygelse som företagsledare är att framgångsrikt företagande i internationell konkurrens kräver rätt extern expertis och erfarenhet för att komplettera den interna kompetensen.”

  Thomas Körmendi, fd VD Relacom, Tetra Pak North Europe
 • Stefan Tilk

  ”Öppenhet för nya intryck och externa erfarenheter och vikten av att omge sig med duktiga medarbetare som en grund för framgångsrikt företagande har präglat mitt ledarskap”

  Stefan Tilk, fd VD Elof Hansson
 • Peter Karlsten

  ”Min erfarenhet som företagsledare i en global koncern har lärt mig vikten av att lyssna på kompetenta och erfarna personer med andra perspektiv”

  Peter Karlsten, vVD AB Volvo
 • Peter Grönvall

  ”Mitt liv som framgångsrik entreprenör har präglats av en stor nyfikenhet på och respekt för den erfarenhet som företagsledare från helt andra branscher kan bidra med.”

  Peter Grönvall, Grundare och fd VD Ridderheims Delikatesser

En affärsidé med stark förankring i näringslivet

Vi matchar behovet av strategiska och operativa insatser på ledningsnivå. Insatser som påverkar affären här och nu.

Om Chamber Groups verksamhet

Chamber Group är ett företag specialiserat på Advisory Services, Interim Management samt närliggande tjänster. Chamber Group har under 15 års tid arbetat med skandinaviska företagsledares största utmaningar för att skapa tillväxt och högre lönsamhet.

Vår affärsidé är starkt förankrad i närsingslivet och bygger på det behov vi sett av en rådgivningsverksamhet som både strategiskt och operativt fokuserar på att stärka företags lönsamhet och tillväxt.

Bland våra välrenommerade partners och Senior Advisors finns ett flertal av Sveriges främsta företagsledare och entreprenörer representerade; samtliga med unika erfarenheter vi kan matcha med interima uppdrag på lednings- och VD-nivå under längre eller kortare tidsperioder.

Våra partner och rådgivare

I vårt Advisory Board finns flera av Sveriges främsta företagsledare och entreprenörer inom följande områden representerade:

 • Retail och konsumentprodukter
 • Industri och produktion
 • Tjänsteföretag, B2B och B2C
ChamberAdvisors
Direct actions for profitable growth

Interim managers och erfarna rådgivare för strategiska och operativa insatser på ledningsnivå

I viktiga utvecklings- och förändringsskeden finns ofta behovet av direkta insatser som påverkar verksamhetens affärsmål inom ett eller flera områden. Inom Chamber Group matchar vi därför industriella rådgivare med rätt expertis och personliga egenskaper mot uppdrag baserade på ledningsgruppers prioriterade utmaningar.

 

Våra tjänster: 

 • Chamber Interim - Flexibelt och snabbt implementerbart tillsättande av kompetenta, operativa interimschefer med erfarenhet av liknande situationer. 
   
 • Chamber Advisory - Strategiskt och operativt arbete med utvärdering, rådgivning och implementering av lösningar baserade på det aktuella behovet.
   
 • Chamber Mentorship - Ett unikt, skräddarsytt program inriktat på att utveckla företags nyckelpersoner såväl affärsmässigt som ledarskapsmässigt. 
   
 • Chamber HR - Rekrytering av chefer och styrelseledamöter. Management Audit av ledningsgrupper, chefsförsörjning, Assessment, Employer Branding och rådgivning.

Partnerägt bolag med enad målbild

Chamber Group drivs som ett partnerägt bolag, grundat av diverse välrenommerade företagsledare såsom Lennart Holm, Anders Pettersson, Peter Grönvall, Bengt Engstöm och Thommy Nilsson, och är en naturlig följd av de erfarenheter och utmaningar de stött på under sina respektive karriärer. 

Affärsidén är starkt förankrad i näringslivet och bygger på det behov man sett av en rådgivningsverksamhet som fokuserar på att stärka företags lönsamhet och tillväxt.

Företagskulturen präglas av starkt förtroende mellan bolagets partners och ett flertal av Sveriges mest erfarna företagsledare – samtliga med branschöverskridande kunskaper om företagsledningars prioriterade utmaningar.

 

Mot bakgrund av denna unika kunskapsbas matchar Chamber Group specifika kompetenser mot varje företags behov av rådgivning, interimstjänster  och coaching. 

Svenska affärsprofiler med internationella meriter

Chamber Group bygger sin verksamhet på förtroende och långvariga relationer mellan våra delägare och partners från det svenska näringslivet.

Meriterade partners och rådgivare från svenska näringslivet

I vårt Advisory Board finns ett stort antal industriella rådgivare som tillhör toppskiktet av svenskt näringsliv, samtliga aktiva företagsledare, entreprenörer och investerare.

Bengt Engström
Partner

Bengt Engström har mer än 30 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella företag. Han har varit VD för Whirlpool (Europa), Fujitsu (Nordisk VD) och Duni m.fl. Under sin tid som VD för Fujitsu Norden gick bolaget från 5 miljard till 9.5 miljarder. Han har en framgångsrik och dokumenterad erfarenhet från General Management, marknad & försäljning, forskning & utveckling samt produktion. Bengt arbetar idag som advisor och är en aktiv investerare som sitter i ett flertal styrelser så som Bure AB, Prevas, Advania och Scanfil Oy.

Håkan Frick
Partner

Håkan Frick har en mångårig erfarenhet från ledande positioner inom industri- & produktionsföretag så som Caverion Sverige, Imerys SA, Caran & WM-data och ABB Robotics. Han har en framgångsrik och dokumenterad erfarenhet att skapa ökade volymer, marknadsandelar och bättre kassaflöde. Håkan är en tydlig, rak och kommunikativ företagsledare som idag arbetar som interims konsult och advisor. 

Anders Lyrheden
Partner

Anders Lyrheden har mer än 20 års erfarenhet från ledande ekonomibefattningar inom Private Equity och börsbolag. Anders har arbetat som CFO på bland annat Mölnlycke Health Care AB, Hexpol AB och Swegon AB. Han har i sin roll som CFO bland annat varit med i listningen av Hexpol AB samt försäljningen av Mölnlycke Health Care AB. Han är en öppen, drivande och kommunikativ person och arbetar idag som advisor och interims konsult.

Bertil Rignäs
Partner

Bertil Rignäs har en mångårig och gedigen erfarenhet från bygg och fastighetsbranschen. Han har med detta skapat sig god insyn och kunskap om branschens utmaningar och utveckling. Han har varit VD för Göteborgs Egnahems AB och Bostadsbolaget i Göteborg. Bertil har deltagit i samt drivit diverse gemensamma branschutvecklingsprojekt. Förutom partner i Chamber Group arbetar Bertil som styrelseordförande i Tuve Bygg AB.

Andreas Sbrodiglia
Partner

Andreas Sbrodiglia har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom FMCG. Han har varit VD för internationellt starka välkända företag däribland Arla AB, Semper AB och Brio AB. Andreas är en målinriktad, driven och prestigelös ledare med framgångsrik historia av turnarounds, internationalisering och marknad/försäljning. Utöver sitt partnerskap i Chamber Group arbetar Andreas idag som sortiment- och inköpsdirektör för ICA. 

Gunnar Blomdahl
Partner

Gunnar Blomdahl är en välkänd västsvensk företagsledare med bakgrund som bland annat VD och koncernchef på Stena Line 2003-2012. Han är idag en aktiv styrelseledamot i Stena Technoworld AB och Stena Recycling International AB.

Ken Petersson
Partner

Ken Petersson har mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom välkända koncerner så som IKEA, Electrolux och Draka Kabel. Han har en resultatrik och dokumenterad erfarenhet från att skapa värden för aktieägare, M&A, globaliseringsprojekt och stor kunskap samt förståelse för olika företagsstrukturer. Förutom att vara partner i Chamber Group jobbar även Ken som advisor och sitter i styrelsen för bland annat Öjareds Resort och Susegårdens Skjutskola. 

Arne Almerfors
Partner

Arne Almerfors har mer än 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom högteknologiska företag. Han har varit VD och koncernchef i Svenska Agema Infrared Systems AB, som 1997 förvärvades av FLIR Systems Inc. där han utsågs till Executive Vice President. Han har framgångsrikt expanderat FLIR Systems till att bli världsledande inom infraröda kameror. Förutom partner i Chamber Group är Arne en aktiv investerare.

Peter Karlsten
Partner

Peter Karlsten är en välrenommerad företagsledare med en gedigen industriell bakgrund. Han har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar främst inom Volvo koncernen så som VD för Volvo Powertrain, CTO AB Volvo, President & CEO Volvo Trucks North America samt Volvo do Brazil. Idag arbetar Peter som Senior Advisor för AB Volvo och sitter i styrelsen för Real Holding i Sverige AB, Bulten AB och Prevas AB.

Thommy Nilsson
Partner

Thommy Nilsson har över 25 års erfarenhet inom detaljhandeln med flera ledande befattningar, bland annat som VD för KappAhl, JC och Brother & Sisters. Han är en lyhörd och strategisk ledare som mycket framgångsrikt skapat sig erfarenhet inom retail, B2C och M&A. Idag är Thommy en aktiv investerare och styrelseordförande/styrelseledamot i ett flertal välkända företag så som Hemmakväll, Twilfit, Beck Söndergaard och Oj Holding Sweden AB. 

Thomas Körmendi
Partner

Thomas Körmendi har mer än 20 års erfarenhet som internationell företagsledare. Han har en bakgrund som VD på Relacom AB och Nordeuropa chef på Tetra Pak AB. Hans erfarenheter i ledande positioner har gett honom en bred insikt och kunskap inom industri, FMCG samt utvecklingsmarknader. Thomas är en fokuserad, tydlig och beslutsam ledare med kommersiellt fokus. Thomas är idag partner på Chamber Group och styrelseledamot i ONE Nordic Holding AB.

Anders Petterson
Partner

Anders Pettersson har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom  internationellt näringsliv. Han har varit CEO för Hilding Anders AB, Thule AB och Capital Safety Group AB. Anders har en framgångsrik och dokumenterad erfarenhet från att skapa lönsamhet, driva försäljning och utveckla verksamheter. Han är idag en aktiv investerare och sitter i ett flertal bolagsstyrelser exempelvis Hempel A/S, Victoria Park, Holmbergs Safety System och Hilding Anders.

Roland Schylit
Partner

Roland Schylit har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar på företag så som Capital Safety Group, Akzo Nobel, Thule och Hilding Anders. Han var med och grundade och utvecklade Capital Safety Group till det världsledande företaget inom fallskydd och höjdsäkerhetsutrustning. Fram till 2015 var Roland vice VD på Hilding Anders. Idag är Roland en aktiv investerare och sitter i ett flertal styrelser så som North Chemical AB, Holmbergs Safety System Holding AB och Lamiflex Group AB. 

Peter Grönvall
Partner

Peter Grönvall är en av grundarna till AB Ridderheims Delikatesser. Under Peters ledning gick verksamheten från noll till femhundra miljoner i omsättning och var den ledande delikatessproducenten i Skandinavien innan företaget såldes till Atria Scandinavia. Peter har mycket resultatrika erfarenheter från att bygga och utveckla företag, konsumentprodukter och konceptlösningar. Han driver idag AB Gåsekil Invest, är en aktiv partner i ett flertal tillväxtbolag och sitter i styrelsen ibland annat Outofhome.se och Chamber Group.  

Lennart Holm
Partner

Lennart Holm är en välkänd svensk entreprenör och företagsledare med bakgrund som VD och styrelseordförande för flera stora internationella koncerner, däribland Perstorp, PAI Partners och Stora Cell. Lennart har dokumenterad erfarenhet inom marknadsföring & försäljning, R&D, produktion, finans, private equity och entreprenörskap. Han är en öppen, innovativ och prestigelös person. Lennart är idag en aktiv investerare och har ett flertal styrelseengagemang i företag så som Nexam Chemical Holding AB, SOS Barnbyar, Hempel A/S,  BillerudKorsnäs, Tuve Holding AB, VIDA Group och Vigmed AB.  

Stefan Tilk
Partner

Stefan Tilk har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella företag. Han har en bakgrund som bland annat VD Geveko, SVP och EVP inom AB Volvo och som CEO för Elof Hansson. Han har bred kunskap inom B2B & B2C och är en stark ledare med goda kommunikativa egenskaper. Förutom partner i Chamber Group har Stefan ett flertal styrelseengagemang bland annat i NEVS där han sitter som Vice Ordförande.

.

Johan Lindahl
Partner

Johan Lindahl har mer än 25 års erfarenhet inom den digitala mediabranschen. Han har en framgångsrik och dokumenterad erfarenhet inom IT-branschen bland annat som VD och ägare för Trifolium System där han var med och transformerade företaget till en av Sveriges mest kunniga IT-partners inom digital mediaproduktion och distribution. Johan engagerar sig idag som advisor och investerare.

Kennet Lundberg
Partner

Kennet Lundberg har mer än 30 års erfarenhet från ledande ekonomibefattningar i välkända företag så som Stena Rederi AB, AB SKF, FlexLink AB och Hasselblad koncernen. Han har framgångsrik erfarenhet inom företagsledning, supply chain och turnaround. Han är en analytisk, social och engagerad person med bred erfarenhet från olika industrier med olika ägarformer som privat, börsnoterat och private equity. Idag är Kennet engagerad som interim manager och advisor. 

Phär Oscár
Partner

Phär Oscár har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom välkända företag, däribland CellMark, Stena Metall och Stena Technoworld AB. Han har bred kunskap och erfarenhet inom startups, turnarounds och B2B. Phär är en social och lyhörd ledare med vana att arbeta i internationella miljöer. Idag arbetar Phär med interim management och är en aktiv partner i Chamber Group.

Torbjörn Assarsson
Partner

Torbjörn Assarsson har mer än 25 års ledarerfarenhet från stora industriföretags kärnprocesser så som Electrolux och Volvo AB, liksom ledarskap i ett flertal små-, medelstora samt start-up företag. Han har arbetat med affärs- och verksamhetsutveckling men också med turnaround och effektiviseringar. Torbjörn har, förutom i Sverige, även haft anställningar i Spanien, Italien och Belgien. Han är en öppen och kommunikativ person som gillar utmaningar. Idag arbetar Torbjörn med interim management, start-ups och olika industriprojekt. 

Michael Karlsson
Partner

Michael Karlsson har mer än 20 års erfarenhet som HR konsult och har skapat sig en bred erfarenhet utav att bygga upp och driva chefsförsörjningsprogram för stora organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Michael har varit ansvarig för uppbyggnaden av en gemensam psykometrisk plattform på Friisberg & Partners. Han är en positiv, social och strukturerad person som idag arbetar internationellt med Executive Search, Management Audit och Assessment Center på Friisberg & Partners.

Vi använder cookies för en bättre användarupplevelse på webbplatsen. Mer information